Skuldsanering – hur det fungerar

Att hamna i skuldfällan kan hända vem som helst, och när skulderna blir för stora kan det kännas som en omöjlig situation att ta sig ur. Skuldsanering är en möjlighet för dig som är svårt skuldsatt att få en nystart. Men hur fungerar egentligen skuldsanering? I denna artikel ska vi gå igenom vad skuldsanering är, hur du ansöker om det och vilka krav som ställs för att du ska bli beviljad. Vad är skuldsanering? Skuldsanering är en lagstadgad process i Sverige som gör det möjligt för privatpersoner att bli av med sina skulder. Om du är svårt skuldsatt och inte ...

Skuldsanering - hur det fungerar

Att hamna i skuldfällan kan hända vem som helst, och när skulderna blir för stora kan det kännas som en omöjlig situation att ta sig ur. Skuldsanering är en möjlighet för dig som är svårt skuldsatt att få en nystart. Men hur fungerar egentligen skuldsanering? I denna artikel ska vi gå igenom vad skuldsanering är, hur du ansöker om det och vilka krav som ställs för att du ska bli beviljad.

Vad är skuldsanering?

Skuldsanering är en lagstadgad process i Sverige som gör det möjligt för privatpersoner att bli av med sina skulder. Om du är svårt skuldsatt och inte ser någon realistisk möjlighet att kunna betala av dina skulder inom en överskådlig framtid, kan du ansöka om skuldsanering hos Kronofogden. När du blir beviljad skuldsanering får du en betalningsplan att följa under en viss tidsperiod, vanligtvis fem år. Under denna period betalar du av så mycket som möjligt av dina skulder, och efter betalningsplanens slut blir du befriad från kvarstående skulder.

Skuldsanering innebär dock inte att du blir av med dina skulder över en natt. Det är en lång och krävande process som kräver både disciplin och uppoffringar. Men det ger dig en chans att börja om på nytt utan att släpa på gamla skulder.

Hur ansöker du om skuldsanering?

Att ansöka om skuldsanering kan kännas som ett stort steg, men det är ett viktigt steg mot att få ordning på din ekonomi. Ansökan görs hos Kronofogden, och processen inleds med att du fyller i en ansökningsblankett. Det finns även möjlighet att ansöka digitalt via Kronofogdens hemsida.

I din ansökan behöver du ge en detaljerad beskrivning av din ekonomiska situation. Detta inkluderar:

 • En sammanställning av dina skulder
 • Dina inkomster och utgifter
 • Tillgångar och eventuella försörjningspliktiga personer

När du skickar in din ansökan gör Kronofogden en noggrann granskning av din ekonomi. De bedömer om du uppfyller kraven för skuldsanering, vilket vi kommer att gå in på mer i detalj i nästa avsnitt.

Krav för att beviljas skuldsanering

För att bli beviljad skuldsanering krävs det att du uppfyller vissa kriterier. Det är inte alla som ansöker som får sin ansökan beviljad, och det finns strikta regler kring vem som kan få skuldsanering. Här är de viktigaste kraven:

 1. Varaktiga betalningssvårigheter: Du måste ha så stora skulder att du inte kan betala tillbaka dem inom en överskådlig framtid. Det räcker inte med tillfälliga ekonomiska problem; dina skulder måste vara så pass stora att det är omöjligt att betala av dem på egen hand inom en rimlig tidsperiod.
 2. Försökt lösa problemen själv: Du måste ha försökt att lösa dina ekonomiska problem på egen hand innan du ansöker om skuldsanering. Detta kan innebära att du har sökt hjälp av budget- och skuldrådgivning, försökt förhandla med dina borgenärer eller på annat sätt försökt få kontroll över din ekonomi.
 3. Fullständig redovisning: Du måste vara öppen och ärlig i din ansökan och lämna en fullständig redovisning av din ekonomiska situation. Detta inkluderar alla dina inkomster, utgifter, skulder och tillgångar. Kronofogden måste få en tydlig bild av din ekonomi för att kunna bedöma om du uppfyller kraven för skuldsanering.
 4. Betalningsvilja: Du måste vara villig att följa den betalningsplan som Kronofogden fastställer. Detta innebär att du under skuldsaneringens period lever på existensminimum och använder alla överskott för att betala av på dina skulder. Det kräver disciplin och en stark vilja att förändra din ekonomiska situation.
 5. Ingen tidigare skuldsanering: Om du har genomgått skuldsanering tidigare, kan det påverka din möjlighet att bli beviljad igen. Kronofogden gör en individuell bedömning i varje enskilt fall, men tidigare skuldsanering kan vara ett hinder.

Genom att uppfylla dessa krav visar du att du är seriös i din ansökan och att du verkligen behöver hjälp för att få ordning på din ekonomi. Om du blir beviljad skuldsanering, kommer du att få en betalningsplan att följa, och efter att planen är genomförd blir du skuldfri. Detta är en stor lättnad för många och ger en möjlighet till en ny start.

Processen efter ansökan

Processen efter ansökan

När du har skickat in din ansökan om skuldsanering till Kronofogden börjar en omfattande process som kan ta tid. Det första steget är att Kronofogden granskar din ansökan för att säkerställa att all nödvändig information finns med och att den är korrekt. Därefter följer en bedömning där din ekonomiska situation analyseras noggrant.

Under denna tid kan Kronofogden kontakta dig för att få ytterligare information eller förtydliganden kring din ansökan. Det är viktigt att du svarar på dessa förfrågningar snabbt och utförligt för att inte fördröja processen.

Om Kronofogden bedömer att du uppfyller kraven för skuldsanering, kommer du att få ett preliminärt besked. Detta besked innebär att din ansökan går vidare till nästa steg, där Kronofogden kontaktar dina borgenärer för att informera dem om att du har ansökt om skuldsanering. Dina borgenärer får då möjlighet att yttra sig om din ansökan. De kan till exempel framföra invändningar eller lämna synpunkter på din betalningsförmåga.

När alla borgenärer har yttrat sig, tar Kronofogden ett slutligt beslut om din ansökan. Om beslutet är positivt, fastställs en betalningsplan som du ska följa under skuldsaneringens period. Betalningsplanen baseras på dina inkomster och utgifter, och den strävar efter att du ska kunna leva på ett existensminimum medan du betalar av så mycket som möjligt på dina skulder.

Hur dina skulder hanteras under skuldsaneringen

När du väl har fått en beviljad skuldsanering och en betalningsplan har fastställts, börjar den faktiska saneringsprocessen. Under denna period är det viktigt att du följer betalningsplanen noggrant. Planen sträcker sig vanligtvis över fem år, men kan i vissa fall vara kortare eller längre beroende på din ekonomiska situation.

Alla dina skulder inkluderas i betalningsplanen, vilket innebär att du gör en månadsvis betalning till Kronofogden, som i sin tur fördelar pengarna till dina borgenärer. Under skuldsaneringen får du inte ta nya lån eller på annat sätt öka din skuldbörda. Det är också viktigt att du fortsätter att rapportera eventuella förändringar i din ekonomi till Kronofogden, som kan justera din betalningsplan vid behov.

Under denna tid lever du på existensminimum. Detta innebär att du har rätt till pengar för grundläggande behov som mat, boende, och nödvändiga levnadskostnader. Resten av dina inkomster går till att betala av dina skulder enligt betalningsplanen.

Budget och levnadskostnader under skuldsanering

Att leva på existensminimum kan vara en stor omställning, men det är en nödvändig del av skuldsaneringsprocessen. Under denna period måste du vara mycket disciplinerad och noga planera din ekonomi. Det kan vara utmanande att anpassa sig till en stram budget, men det är ett viktigt steg mot att bli skuldfri.

När du lever på existensminimum får du ett visst belopp varje månad för dina grundläggande behov. Detta belopp baseras på en standardiserad beräkning av vad som krävs för att täcka kostnader för mat, boende, kläder, och andra nödvändiga utgifter. Resten av dina inkomster går till att betala av dina skulder.

För att klara av denna period kan det vara hjälpsamt att ha en detaljerad budget. Här är några tips för hur du kan hantera din ekonomi under skuldsanering:

 1. Planera dina inköp: Gör en lista innan du handlar och håll dig till den. Undvik impulsköp och prioritera nödvändiga varor.
 2. Sök efter erbjudanden: Använd rabatter och erbjudanden för att spara pengar på dina inköp. Många butiker har regelbundna reor och kampanjer som kan hjälpa dig att hålla nere kostnaderna.
 3. Minska fasta kostnader: Se över dina fasta kostnader som hyra, försäkringar och abonnemang. Kanske finns det möjligheter att byta till billigare alternativ eller förhandla om befintliga avtal.
 4. Använd budgetappar: Det finns flera appar som kan hjälpa dig att hålla koll på din ekonomi. Genom att registrera dina inkomster och utgifter kan du få en bättre överblick och kontroll över din budget.
 5. Laga mat hemma: Att äta ute kan snabbt bli dyrt. Försök att laga mat hemma så mycket som möjligt och ta med lunch till jobbet istället för att köpa mat ute.

Under skuldsaneringen är det viktigt att du har en långsiktig inställning. Även om det kan kännas tufft att leva på existensminimum, är det en temporär period som hjälper dig att bli skuldfri. Efter att du har genomfört betalningsplanen och skuldsaneringen är över, kan du börja bygga upp din ekonomi igen med en ren start.

Skuldsaneringsplanens varaktighet och slutdatum

Skuldsaneringsplanens varaktighet och slutdatum

När din ansökan om skuldsanering har blivit beviljad och betalningsplanen är fastställd, börjar du resan mot ekonomisk frihet. Betalningsplanen varar vanligtvis i fem år, men den exakta varaktigheten kan variera beroende på din ekonomiska situation och hur snabbt du kan betala av dina skulder.

Under denna period lever du på existensminimum, vilket innebär att dina inkomster främst går till att betala av på dina skulder enligt den fastställda planen. Kronofogden övervakar att betalningarna sker som de ska och att du följer de regler och riktlinjer som gäller för skuldsanering.

Det är viktigt att du håller dig till betalningsplanen och inte missar några betalningar. Om du skulle hamna i en situation där du inte kan göra en betalning, bör du omedelbart kontakta Kronofogden för att diskutera dina alternativ. Det kan finnas möjligheter att justera planen vid oförutsedda ekonomiska svårigheter, men det kräver kommunikation och samarbete med Kronofogden.

När betalningsplanen närmar sig sitt slut, kommer Kronofogden att göra en sista granskning för att säkerställa att alla betalningar har gjorts korrekt och att du har uppfyllt dina åtaganden. När denna granskning är klar och allt är i ordning, avslutas skuldsaneringen och du blir skuldfri.

Vad händer efter skuldsaneringen?

Att avsluta en skuldsanering innebär inte bara att du blir av med dina skulder, utan också att du får en ny chans att bygga upp din ekonomi från grunden. Det är en stor lättnad att inte längre vara belastad av skulder, men det är också viktigt att fortsätta hantera din ekonomi ansvarsfullt.

Efter skuldsaneringen är det vanligt att du vill bygga upp din kreditvärdighet igen. Detta kan ta tid, men det är möjligt med rätt strategier och disciplin. Här är några tips för hur du kan hantera din ekonomi efter skuldsaneringen:

 • Sätt upp en budget: Fortsätt att hålla koll på dina inkomster och utgifter med en detaljerad budget. Detta hjälper dig att undvika nya skulder och att spara pengar.
 • Spara regelbundet: Börja bygga upp en sparbuffert för oväntade utgifter. Att ha ett sparande gör att du kan hantera oförutsedda kostnader utan att behöva ta lån.
 • Undvik nya skulder: Var försiktig med att ta nya lån eller krediter. Om du måste ta ett lån, se till att du har en plan för hur du ska betala tillbaka det i tid.
 • Övervaka din kreditrapport: Håll koll på din kreditrapport för att se till att all information är korrekt och att inga felaktiga uppgifter påverkar din kreditvärdighet negativt.

Genom att följa dessa steg kan du sakta men säkert bygga upp din ekonomiska stabilitet och skapa en trygg framtid för dig själv.

Vanliga frågor och svar om skuldsanering

Vanliga frågor och svar om skuldsanering

När det gäller skuldsanering finns det många frågor som kan dyka upp. Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna för att ge dig en bättre förståelse för processen.

 1. Hur lång tid tar det att få skuldsanering beviljad?
  Processen kan ta några månader från att du skickar in din ansökan tills du får ett beslut. Det beror på hur komplex din ekonomiska situation är och hur snabbt du kan tillhandahålla all nödvändig information.
 2. Får jag behålla min bostad under skuldsaneringen?
  I de flesta fall får du behålla din bostad så länge du kan betala boendekostnaderna och de inte anses vara överdrivet höga. Kronofogden gör en individuell bedömning i varje fall.
 3. Kan jag resa utomlands under skuldsaneringen?
  Det finns inga direkta hinder för att resa utomlands under skuldsaneringen, men det är viktigt att du fortsätter att följa betalningsplanen och rapportera eventuella förändringar i din ekonomiska situation till Kronofogden.
 4. Vad händer om jag får en arv under skuldsaneringen?
  Om du får ett arv under skuldsaneringen, kan det påverka din betalningsplan. Du är skyldig att rapportera alla förändringar i din ekonomi till Kronofogden, och arvet kan komma att användas för att betala av dina skulder.
 5. Kan jag ansöka om skuldsanering igen om jag skulle hamna i skulder på nytt?
  Det är möjligt att ansöka om skuldsanering igen, men det är svårare att få beviljat en andra gång. Kronofogden gör en noggrann bedömning och tittar på din ekonomiska situation och varför du hamnat i skulder igen.

Att ha kunskap om dessa frågor kan hjälpa dig att navigera genom skuldsaneringsprocessen och vara förberedd på vad som kan hända under och efter perioden.

Din väg till ekonomisk frihet

Skuldsanering är en möjlighet för dig som har hamnat i en svår ekonomisk situation att få en ny start. Genom att ansöka om skuldsanering, följa betalningsplanen och göra de nödvändiga uppoffringarna, kan du bli skuldfri och börja bygga upp din ekonomi igen. Det är en utmanande resa, men med disciplin och rätt inställning kan du uppnå ekonomisk frihet och skapa en trygg framtid för dig själv.

Sebastian
Sebastian
Jag heter Sebastian och har lång erfarenhet inom ekonomi och försäkringar, med tidigare roller på SEB, If Skadeförsäkring och Nordea. Jag har även föreläst vid Lunds Universitet och strävar efter att göra ekonomisk kunskap tillgänglig för alla.

Mer från bloggen

Hur du förbättrar din kreditvärdighet

Hur du förbättrar din kreditvärdighet

Att förbättra din kreditvärdighet kan kännas som en överväldigande uppgift, men med rätt strategi och lite tålamod kan du göra stora framsteg. Din kreditvärdighet ...
Så undviker du impulsköp och sparar mer pengar

Så undviker du impulsköp och sparar mer pengar

Impulsköp kan vara en stor fiende till våra ekonomiska mål. Har du någonsin gått in i en butik för att köpa en sak och ...
Topp 10 sparvanor som kan förändra din ekonomi

Topp 10 sparvanor som kan förändra din ekonomi

Att få kontroll över din ekonomi kan kännas överväldigande, men det behöver inte vara det. Genom att införa några enkla sparvanor i ditt dagliga ...

Lämna en kommentar

Har du frågor om
försäkringar eller ekonomi?

Vårt team av experter är här för att hjälpa dig. Behöver du råd om försäkringar eller tips för att förbättra din ekonomi? Kontakta oss så guidar vi dig genom dina ekonomiska beslut.