Så gör du en bouppteckning

Att göra en bouppteckning kan verka som en överväldigande uppgift, men det är faktiskt en process som går att hantera med rätt kunskap och förberedelser. Bouppteckningen är ett juridiskt dokument som sammanställer en avlidens tillgångar och skulder. Den är en viktig del av dödsboförvaltningen och ska göras inom tre månader efter dödsfallet. I den här artikeln guidar vi dig genom stegen för att göra en bouppteckning, så att du kan känna dig trygg i processen. Vad är en bouppteckning? En bouppteckning är en skriftlig sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder vid dödsfallet. Denna handling fungerar som en slags inventering ...

Så gör du en bouppteckning

Att göra en bouppteckning kan verka som en överväldigande uppgift, men det är faktiskt en process som går att hantera med rätt kunskap och förberedelser. Bouppteckningen är ett juridiskt dokument som sammanställer en avlidens tillgångar och skulder. Den är en viktig del av dödsboförvaltningen och ska göras inom tre månader efter dödsfallet. I den här artikeln guidar vi dig genom stegen för att göra en bouppteckning, så att du kan känna dig trygg i processen.

Vad är en bouppteckning?

En bouppteckning är en skriftlig sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder vid dödsfallet. Denna handling fungerar som en slags inventering och används för att fastställa dödsboets ekonomiska ställning. Bouppteckningen är också grunden för arvsskifte, vilket innebär att arvingarna får sina andelar av tillgångarna.

Vem ansvarar för bouppteckningen?

Normalt sett är det den som står den avlidne närmast, ofta en make/maka, sambo eller barn, som ansvarar för att bouppteckningen görs. Om det finns flera dödsbodelägare kan de utse en eller flera personer att sköta uppgiften. Det går även att anlita en jurist eller en begravningsbyrå för att hjälpa till med bouppteckningen.

Steg för att göra en bouppteckning

 1. Samla in nödvändiga dokument: För att göra en bouppteckning behöver du samla in alla relevanta dokument som rör den avlidnes ekonomi. Det inkluderar bankkontoutdrag, lånehandlingar, testamente, försäkringshandlingar och andra värdepapper.
 2. Inventera tillgångar och skulder: Gå igenom alla tillgångar och skulder. Tillgångar kan inkludera fastigheter, bankkonton, aktier, och värdeföremål. Skulder kan vara lån, krediter och obetalda räkningar.
 3. Värdera tillgångarna: Alla tillgångar ska värderas till sitt marknadsvärde vid dödsfallet. För fastigheter kan detta innebära att du behöver en mäklarvärdering, medan aktier och andra värdepapper värderas efter deras kursvärde vid dödsdagen.
 4. Upprätta bouppteckningen: När all information är samlad och värderad ska du upprätta själva bouppteckningen. Den ska innehålla uppgifter om den avlidne, dödsbodelägare, arvingar samt en noggrann redovisning av tillgångar och skulder.
 5. Förrättningsmöte: Bouppteckningen ska undertecknas vid ett förrättningsmöte. Vid mötet ska två förrättningsmän närvara. Dessa ska vara utomstående och oberoende personer som intygar att bouppteckningen är korrekt.
 6. Skicka in bouppteckningen till Skatteverket: Efter förrättningsmötet skickas bouppteckningen in till Skatteverket för registrering. Detta måste göras inom en månad efter mötet.

Vanliga misstag att undvika

När du gör en bouppteckning är det lätt att göra misstag. Här är några vanliga fallgropar och hur du undviker dem:

 • Att missa tillgångar eller skulder: Se till att noggrant gå igenom alla dokument och kontakta banker, försäkringsbolag och andra institutioner för att säkerställa att alla tillgångar och skulder är inkluderade.
 • Felaktig värdering av tillgångar: Anlita professionell hjälp om du är osäker på hur tillgångarna ska värderas. Detta kan vara särskilt viktigt för fastigheter och värdepapper.
 • Försenad inlämning: Kom ihåg att bouppteckningen måste vara inskickad till Skatteverket inom fyra månader efter dödsfallet. Var noggrann med tidsplaneringen för att undvika böter och andra komplikationer.

Fördelar med att anlita professionell hjälp

Att göra en bouppteckning kan vara tidskrävande och komplicerat, särskilt om dödsboet är omfattande. Att anlita en jurist eller en begravningsbyrå kan underlätta processen. Här är några fördelar med professionell hjälp:

 • Expertis och erfarenhet: En jurist eller en begravningsbyrå har den kunskap och erfarenhet som krävs för att göra bouppteckningen korrekt och effektivt.
 • Tidsbesparing: Att låta någon annan ta hand om pappersarbetet frigör tid för dig att fokusera på andra viktiga saker.
 • Trygghet och säkerhet: Med professionell hjälp minskar risken för misstag som kan leda till komplikationer längre fram i processen.

Tips för en smidig bouppteckningsprocess

 • Var ute i god tid: Börja processen så snart som möjligt efter dödsfallet. Att vara förberedd minskar stressen och risken för misstag.
 • Kommunicera med alla inblandade: Håll en öppen kommunikation med alla dödsbodelägare och arvingar. Det skapar transparens och minskar risken för konflikter.
 • Använd digitala verktyg: Det finns flera digitala verktyg och mallar som kan hjälpa dig att upprätta bouppteckningen. Dessa kan göra processen mer strukturerad och enkel.

Bouppteckningens betydelse för arvsskifte

En korrekt utförd bouppteckning är grunden för ett rättvist och smidigt arvsskifte. När bouppteckningen är registrerad hos Skatteverket kan arvingarna ta nästa steg i processen, vilket innebär att fördela tillgångarna enligt testamentet eller enligt arvsrätten. Utan en korrekt bouppteckning kan det uppstå tvister och förseningar i arvsskiftet, vilket kan skapa onödig stress och osämja.

Bouppteckning: viktiga insikter

Att göra en bouppteckning kan kännas överväldigande, men med rätt förberedelser och kunskap är det fullt hanterbart. Kom ihåg att vara noggrann, samla in alla nödvändiga dokument och inte tveka att söka professionell hjälp om det behövs. På så sätt säkerställer du en korrekt och smidig process, vilket i slutändan leder till ett rättvist och konfliktfritt arvsskifte.

Sebastian
Sebastian
Jag heter Sebastian och har lång erfarenhet inom ekonomi och försäkringar, med tidigare roller på SEB, If Skadeförsäkring och Nordea. Jag har även föreläst vid Lunds Universitet och strävar efter att göra ekonomisk kunskap tillgänglig för alla.

Mer från bloggen

Så gör du en bouppteckning

Så gör du en bouppteckning

Att göra en bouppteckning kan verka som en överväldigande uppgift, men det är faktiskt en process som går att hantera med rätt kunskap och ...
Arvsskatt - vad som gäller

Arvsskatt – vad som gäller

Att tänka på arv och arvsskatt kan vara överväldigande och komplicerat. Arvsskatt är en skatt som betalas på egendom och tillgångar som överförs från ...
Skatt vid försäljning av bostad

Skatt vid försäljning av bostad

När du säljer din bostad är det viktigt att förstå hur skatt fungerar för att undvika obehagliga överraskningar. Här går vi igenom allt du ...

Lämna en kommentar

Har du frågor om
försäkringar eller ekonomi?

Vårt team av experter är här för att hjälpa dig. Behöver du råd om försäkringar eller tips för att förbättra din ekonomi? Kontakta oss så guidar vi dig genom dina ekonomiska beslut.